Upisi

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97,107/07, 94/13), Statuta i Pravilnika  o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga DV Zvončica, a nakon prethodne suglasnosti Osnivača, upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončica objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

Postupak upisaza pedagošku 2020./2021. godinu provodit će se :

faze postupka upisa

vrijeme provođenja

UGOVARANJE NASTAVKA KORIŠTENJA USLUGA VRTIĆA ZA POSTOJEĆE KORISNIKE

 

UPISI ZA NOVE KORISNIKE USLUGA

od 20. do 29. svibnja 2020. godine

UGOVARANJE KORIŠTENJA USLUGE VRTIĆA ZA NOVE KORISNIKE

od 23. do 30. lipnja 2020. godine

Prednost pri podnošenju zahtjeva i upisu djece u redovite cjelodnevne programe vrtića imaju roditelji s prebivalištem na području općine Viškovo.

Djeca se upisuju u Vrtić uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Zvončica i Odluci Osnivača.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti:

  1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja isprave) ,

  2. potvrdu o mjestu prebivališta djeteta,

  3. presliku osobne iskaznice roditelja

  4. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno
  5. dokumentaciju o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu: 

za dijete s oba zaposlena roditelja - potvrda poslodavaca o zaposlenju roditelja

- za dijete roditelja čiji se rad odvija u smjenama - potvrda poslodavaca o smjenskom radu, potvrda o radu u popodnevnim satima

- za dijete samohranog zaposlenog roditelja- potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,

- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta

- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih

Zahtjevi zainteresiranih stranaka koji se ne odazovu na javnu objavu u danom roku, neće se razmatrati.

Stranke koje se odazovu na javnu objavu suglasne su da će se osnovni podaci (ime, prezime i datum rođenja djeteta te bodovanje  i dodjeljeni broj bodova) objaviti na oglasnoj ploči u svrhu objave rezultata.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati o rezultatima upisa.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti:
- na kućnu adresu: DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA, MARINIĆI 144, 51216 VIŠKOVO
- na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- UBACIVANJEM U POŠTANSKI SANDUČIĆ VRTIĆA

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 8 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu upravnom vijeću Vrtića.

Predsjednica upravnog vijeća 
Ivana Marčelja

OBRAZAC: ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ

Bookmaker with best odds http://bbetting.co.uk review site.