Natječaj

Napisao/la Fabijan Černeka. Posted in Uncategorised.Objavljeno 07. 11. 2016.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Dječji vrtić Zvončica raspisuje N A T J E Č A J za  radno mjesto odgajatelja/ icu  predškolske djece na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ ica
Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)  Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o državljanstvu
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)                                                                                                                                                            
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci).

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )

b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

Rok za prijavu na natječaj  je od 07. do 15. studenog 2016.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  na adresu: Dječji vrtić Zvončica,
Marinići 144, Viškovo s naznakom “za natječaj'' ili  e- mailom.
Dokumentacija se može dostaviti u originalu, ovjerenoj preslici ili samo preslici.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


 Objavljeno 12. 09. 2016.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Dječji vrtić Zvončica raspisuje Natječaj za odgajatelja/ icu  predškolske djece na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ ica.
Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).
Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)                                                                                                                                       
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci).
    a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
                (čl.25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )
    b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
                 (čl.25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

Rok za prijavu na natječaj  je od 12. do 23. rujna 2016.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  na adresu: Dječji vrtić Zvončica, Marinići 144, Viškovo s naznakom “za natječaj'' ili  e- mailom.
Preslike dokumenata nije  potrebno ovjeravati kod bilježnika.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


 Objavljeno: 21.05.2015.

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Zvončica, Upravno vijeće raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA ZVONČICA

UVJETI:
Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja i stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.                                                                                
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu
 • potvrdu o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a),
 • dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - ( ne stariji od 1 mjesec)

Tražena dokumentacija može biti u izvorniku ili preslici.                                                                              
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti kandidati oba spola.
Prijave za natječaj podnose se u roku od 8 ( osam) dana od dana objave na adresu: Dječji vrtić Zvončica, Marinići 114, 51216 Viškovo, s naznakom- Javni natječaj za imenovanje ravnatelja
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Izabran i imenovan kandidat stupa na dužnost 01. rujna 2015. godine.


DJEČJI VRTIĆ  ZVONČICA
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Zvončica raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
ODGOJITELJ

– jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme
/zamjena za vrijeme trajanja bolovanja i rodiljnog/

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07 i  94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).

 • Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi 
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju  polaganja istog
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju kaznenog niti prekršajnog postupka sukladno čl. 25. Zakona o   predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) – ne starije od 6 mjeseci
 • domovnicu
 • elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA , Marinići 144; 51216 Viškovo s naznakom «za natječaj»     

 • Uz prijavu je dovoljno dostaviti preslike dokumenata koje nije  potrebno ovjeravati kod bilježnika.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom  roku.
 • Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje.
 • Natječaj je objavljen na web stranici Dječjeg vrtića Zvončica i oglasnoj ploči
 • Natječaj traje od   09.03.2015. do16. 03.2015.

DJEČJI VRTIĆ ''ZVONČICA''
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  ''Zvončica''  raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

ODGOJITELJ
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
(obvezni probni rad u trajanju od 90 dana)

 • Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07 i  94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).
 • Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi  
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju kaznenog niti prekršajnog postupka sukladno čl. 25. Zakona o   predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
  – ne starije od 6 mjeseci
 • domovnicu

 • Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ ''ZVONČICA'', Marinići 144; 51216 Viškovo s naznakom «za natječaj»                                                                                                
 • Uz prijavu je dovoljno dostaviti preslike dokumenata koje nije  potrebno ovjeravati kod bilježnika.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 • O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Korisni linkovi

AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
http://www.azoo.hr

CENTRI SOCIJALNE SKRBI
http://www.mzss.hr/hr/content/view/full/300

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
http://public.mzos.hr/Default.aspx

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU
http://www.dijete.hr/

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
http://www.pgz.hr/

OPĆINA VIŠKOVO
www.opcina-viskovo.hr

GRAD RIJEKA
www.rijeka.hr

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ
http://www.zzjzpgz.hr/

ZAJEDNICA ŠPORTOVA PGŽ
http://www.sport-pgz.hr/

SAVEZ DRUŠTAVA NAŠA DJECA
http://www.savez-dnd.hr/

UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI
http://www.ufri.uniri.hr/

II. POLICIJSKA POSTAJA RIJEKA
http://primorska.policija.hr/

NARODNE NOVINE
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

SLUŽBENE NOVINE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
http://www.sn.pgz.hr/

NOVI LIST
http://www.novilist.hr

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE «KORAK PO KORAK»
http://www.korakpokorak.hr/

UDRUGA ODGAJATELJA
http://www.udruga-odgajatelja.hr/

UDRUGA RODA
http://www.roda.hr/

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA
http://www.gkl-rijeka.hr/

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA - Dječji odjel Stribor
http://www.gkr.hr/‎    

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA HALUBAJSKA ZVONA
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Možda će vas zanimati

Napisao/la Fabijan Černeka. Posted in Uncategorised.

Upisi

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97,107/07, 94/13), Statuta i Pravilnika  o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga DV Zvončica, a nakon prethodne suglasnosti Osnivača, upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončica objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

Postupak upisaza pedagošku 2019./2020. godinu provodit će se :

faze postupka upisa

vrijeme provođenja

UGOVARANJE NASTAVKA KORIŠTENJA USLUGA VRTIĆA ZA POSTOJEĆE KORISNIKE

od 10.04. do 03.05. 2019. godine

UPISI ZA NOVE KORISNIKE USLUGA

od 13. do 17. svibnja 2019. godine

UGOVARANJE KORIŠTENJA USLUGE VRTIĆA ZA NOVE KORISNIKE

od 27.05. do 31.05. 2019. godine

Zahtjevi za upis u primat će se u navedenim terminima svakog radnog dana u vremenu od 12:30 do 19:30 sati u prostorijama Vrtića. Prednost pri podnošenju zahtjeva i upisu djece u redovite cjelodnevne programe vrtića imaju roditelji s prebivalištem na području općine Viškovo.

Djeca se upisuju u Vrtić uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Zvončica i Odluci Osnivača.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti:

 1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja isprave) ,

 2. potvrdu o mjestu prebivališta djeteta,

 3. presliku osobne iskaznice roditelja

 4. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno
 5. dokumentaciju o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu: 

za dijete s oba zaposlena roditelja - potvrda poslodavaca o zaposlenju roditelja

- za dijete roditelja čiji se rad odvija u smjenama - potvrda poslodavaca o smjenskom radu, potvrda o radu u popodnevnim satima

- za dijete samohranog zaposlenog roditelja- potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,

- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta

- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih

NA UPIS JE POTREBNO DOVESTI DIJETE KOJE SE UPISUJE U VRTIĆ.

Zahtjevi zainteresiranih stranaka koji se ne odazovu na javnu objavu u danom roku, neće se razmatrati.

Stranke koje se odazovu na javnu objavu suglasne su da će se osnovni podaci (ime, prezime i datum rođenja djeteta te bodovanje  i dodjeljeni broj bodova) objaviti na oglasnoj ploči u svrhu objave rezultata.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati o rezultatima upisa.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu: DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA, MARINIĆI 144, 51216 VIŠKOVO

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 8 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu upravnom vijeću Vrtića.

Predsjednica upravnog vijeća 
Ivana Marčelja

OBRAZAC: ZAHTJEV ZA UPIS U VRTIĆ

Više članaka ...

Bookmaker with best odds http://bbetting.co.uk review site.