Cjelovit razvoj, odgoj i učenje
Istraživanje, otkrivanje, aktivno učenje i donošenje odluka.
Kvalitetni odnosi, suradnja, tolerancija

Nekoliko riječi o DV Zvončici

Dječji vrtić Zvončica privatna je ustanova za odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, osnovana 2005. godine temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Osnivač i vlasnik je Ljilja Ivkić, a vrtić se nalazi na adresi Marinići 144, Općina Viškovo. Prostor vrtića obuhvaća tri odgojno-obrazovne skupine, bogato opremljen vanjski prostor i dvoranu.

Primarni redoviti program tijekom godine obogaćujemo različitim sadržajima kao što su:

U okviru djelatnosti Vrtića organiziraju se i provode sljedeći programi:

Redoviti cjelodnevni program

Ciljevi i zadaće redovitog programa usmjereni su na očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta te poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija i svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina.

Kraći program ranog učenja engleskog jezika

U kraći program ranog učenja engleskog jezika mogu biti uključena sva djeca koja ne pohađaju cjelodnevni program obogaćen engleskim jezikom.

Redoviti cjelodnevni program obogaćen engleskim jezikom

Ciljevi i zadaće ovog programa jednaki su kao oni u redovitom cjelodnevnom programu sa naglaskom na stvaranje adekvatne poticajne okoline kojom će se zadovoljiti dječja potreba za učenjem stranog jezika.

Kraći program katoličkog vjerskog odgoja

Cilj programa je senzibilizirati dijete za njegovu duhovnu dimenziju kao potrebu koja ga čini osjetljivim za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi, drugomu, zajednici i prirodi te na poseban način prema Bogu.

MISIJA

Kontinuirano stvarati uvjete za kvalitetan odgoj i obrazovanje uz razvijanje ozračja suradnje, uvažavanja i prihvaćanja. Svojim djelovanjem pružiti podršku obitelji i doprinijeti razvoju društvene zajednice.